Groene vakantiepartners

De Groene Vakantiegids wil een zo compleet mogelijk overzicht geven van het aanbod aan groene accommodaties. Zij werkt dan ook samen met een toenemend aantal nationale en regionale organisaties die actief zijn binnen een specifiek accommodatie-segment, zoals het NIVON en de Vereniging Gastvrije Landgoederen en Kastelen. Veel van de aangesloten leden van deze organisaties zijn opgenomen in deze gids. U herkent ze aan hun specifieke logo’s.

NIVON
Het NIVON is de Nederlandse tak van het NFI, Naturfreunde Internationale. De organisatie maakt zich sterk voor recreatie in harmonie met natuur en milieu. Daarnaast zijn persoonlijke aandacht en solidariteit van groot belang. NIVON beheert een nationaal netwerk van Natuurvriendenhuizen en natuurkampeerterreinen. Een Natuurvriendenhuis is een ‘doe het zelf’-hotel in het groen. Het biedt hoogwaardige voorzieningen met een beperkte service. Zo kunt u bijvoorbeeld uw eigen maaltijden bereiden in de gemeenschappelijke keuken. De natuurterreinen waar u kunt kamperen bieden rust en ruimte. Op de accommodaties heerst een informele sfeer. Er wordt van de gasten verwacht, dat zij ook een handje helpen bij het schoonhouden van de verblijfsruimten.

De vrijwilligers van het NIVON beheren ook circa 3500 kilometer aan wandelpaden. Met veel aandacht voor natuur en cultuur slingeren deze groene wegen zich door het land. Het meest aansprekende voorbeeld is de route van Pieterburen naar de Pietersberg: het Pieterpad. Elke accommodatie heeft uitgebreide informatie over de lange-afstand-wandelpaden en -fietsroutes in de buurt. U vindt de Natuurvriendenhuizen en natuurkampeerterreinen in Nederland en ook die in België per provincie gerangschikt op deze website.

nivon_11

 

www.nivon.nl

Stichting De Groene Koepel Natuurkampeerterreinen
De Natuurkampeerterreinen van Stichting De Groene Koepel  is een initiatief van Staatsbosbeheer, Gastvrije Landgoederen, Vereniging Natuurlijk Kamperen (VNK), Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk (NIVON) en Stichting Goed Kamp (SGK). Doel van deze organisatie is om kleinschalige en rustige kampeerterreinen in een natuurlijke omgeving in stand te houden. Erkende campings mogen het bord ‘Natuurkampeerterrein’ plaatsen en worden vermeld in Het Groene Boekje. Het aantal terreinen varieert tussen 125 en 150.

Een Natuurkampeerterrein ligt altijd in een groene omgeving: een natuurgebied, bos of ander fraai landschap. De meeste terreinen zijn ongeveer een hectare groot. Omdat er niet meer dan 40 plaatsen per hectare zijn toegestaan, heeft iedere kampeerder de ruimte. Daarmee is ook een grote mate van privacy gegarandeerd en geniet iedereen van de rust en het natuurlijke karakter van de omgeving. Vaste standplaatsen en seizoensplaatsen zijn er niet. Alleen bij aankomst en vertrek mag met de auto over het terrein worden gereden. Op de meeste campings treft u speelvoorzieningen aan voor kleinere kinderen, maar georganiseerde recreatieve activiteiten staan niet op het programma. Natuurkampeerterreinen liggen op de mooiste plekken in Nederland en óók vaak in de buurt van fiets- en wandelroutes en soms kanoroutes. Daarom zijn ze bijzonder aantrekkelijk voor kampeerders, die te voet of per fiets een trektocht maken. Voor deze bezoekers worden dan ook tot 19.00 uur altijd enkele plaatsen vrijgehouden.

Het Groene Boekje en de Natuurkampeerkaart
In Het Groene Boekje (€ 14,95) staan alle Natuurkampeerterreinen in het kort beschreven. Bij aanschaf ervan ontvangt u óók de Natuurkampeerkaart, die het recht geeft om van de Natuurkampeerterreinen gebruik te maken. Op alle terreinen - inclusief die bij Groene Vakantiegids zijn aangesloten, maar uitgezonderd de terreinen van Staatsbosbeheer - is deze kaart verplicht. Met de aanschaf ervan helpt u mee om de Natuurkampeerterreinen in stand te houden.

 

stichting_natuurkampeerterreinen_1


www.natuurkampeerterreinen.nl

Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer is de rijksoverheidinstelling die ongeveer 260.000 hectare aan natuurgebieden onder haar beheer heeft. Zij is de grootste natuurbeheerder van Nederland. Zij is in 1899 opgericht met als doel om het productiebos te vergroten en zandverstuiving tegen te gaan. Haar kerntaken zijn nu:

  • het beheren ofwel in stand houden, herstellen en ontwikkelen van bossen, natuurgebieden en het landschap in de gebieden van Staatsbosbeheer
  • het bevorderen van recreatie in zo veel mogelijk gebieden van Staatsbosbeheer
  • het leveren van een bijdrage aan de productie van milieuvriendelijke - en vernieuwbare grondstoffen, zoals hout


In 1998 is Staatsbosbeheer verzelfstandigd en is in principe verantwoordelijk voor haar eigen bedrijfsvoering. Er zijn daarom commerciële taken aan die bedrijfsvoering toegevoegd zoals Buitenleven, de verhuur van huizen en kampeerplaatsen in gebieden die door Staatsbosbeheer beheerd worden. In het kader van bezuinigingen startte Staatsbosheer in 2013 met de verkoop van terreinen. De koper is wel gebonden aan het bestemmingsplan en andere voorschriften.

 

Staatsbosbeheer_1


www.staatsbosbeheer.nl

Stichting Goed Kamp SGK
De Stichting Goed Kamp is in 1952 begonnen met een aantal enthousiaste kampeerders. Zij dachten bij kamperen vooral aan rust, ruimte, eenvoud en natuur! Nog altijd worden alle werkzaamheden van de stichting uitgevoerd door vrijwilligers. Vooral de gastvrouwen en gastheren (kampwaarden) maken het mogelijk om de doelstelling tegen een laag tarief te realiseren. Er zijn slechts twee terreinen: Ruigenhoek in De Zilk, Noordwijk, midden in de duinen van Zuid-Holland; en Zegenoord in Loenen, Apeldoorn, midden op de Veluwe in Gelderland. Beide zijn ook aangesloten bij Groene Vakantiegids.

 

st_goed_kamp
www.goedkamp.nl/

Vereniging Natuurlijk Kamperen VNK
Dit is een vereniging van particuliere eigenaren van 45 kleine kampeerterreinen met goede voorzieningen en een persoonlijke benadering. Op de campings is het mogelijk deel te nemen aan workshops en natuurexcursies.

 

Vereniging_Natuurlijk_Kamperen_1


www.natuurlijkkamperen.nl

Gastvrije Landgoederen
Wist u dat Nederland nog ruim 750 particuliere landgoederen telt? Ze zijn stuk voor stuk uniek en hebben veel te bieden: oude natuur, schitterende tuinen en parken, prachtige ligging en cultuurhistorisch belangrijke gebouwen. U vindt er volop rust, ruimte en sfeer.

Landgoederen in ontwikkeling
Om een landgoed te behouden is ontwikkeling op velerlei gebied noodzakelijk. Op het landgoed Baasdam in Tubbergen bijvoorbeeld is in 2002 een retentie- en natuurgebied gerealiseerd. Hierdoor is het bergen van overtollig water, de stabilisatie van het grondwaterpeil en het creëren van een gunstige omgeving voor oude, verloren gewaande natuur gecombineerd. Onder de weggehaalde teelaarde is de schone, schrale onderlaag blootgelegd waarin oude plantenzaden rusten. Een deel van de vroegere plantenrijkdom zal terugkeren: wilde gras en zegge, moerasplanten als watermunt en moeras-vergeet-me-nietjes en hooiplanten zoals pinksterblom, moerasrolklaver, grote valeriaan en moerasspirea. In de trektijd zullen kieviten, watersnippen en andere steltlopers deze natte, slikrijke plekken weer kunnen bezoeken.

Gastvrij onthaal
Het beheer van een landgoed is een kostbare zaak. Eigenaren zien zich steeds vaker genoodzaakt nieuwe initiatieven te ontplooien om voldoende inkomsten te genereren. Verblijfsmogelijkheden zijn daar een belangrijk onderdeel van. Daardoor kunt u niet alleen van de natuur genieten, maar voor een dag, weekend, midweek of langer deel van de ambiance uitmaken. Bij de landgoederen die zijn aangesloten bij Gastvrije Landgoederen, geniet u van de lusten en draagt u bij aan de lasten van deze rijkdom aan cultureel erfgoed.

Logeren en kamperen
Logeren op een landgoed kan op vele manieren. In sfeervolle boerderijtjes bijvoorbeeld, geheel in oude stijl gerestaureerd en van alle gemakken voorzien. Of u kiest voor een boswachterhuisje, omringd door de stilte en oude natuur. Op verschillende landgoederen zijn trekkershutten. Maar het is soms ook mogelijk om in het landhuis zelf te verblijven, met genoeg kamers voor een familiereünie. Er zijn ook logeerfaciliteiten op basis van bed & breakfast, voor als u eens in stijl verwend wilt worden. Op diverse landgoederen kunt u overigens ook kamperen. De landgoedcampings liggen op de mooiste plekjes van Nederland. Er zijn ruime plaatsen voor tent, caravan of camper. Voorzieningen zijn soms eenvoudig, soms luxe. De natuur is nadrukkelijk aanwezig en biedt vooral aan kinderen de ruimte om hutten te bouwen, speurtochten te ondernemen en te zwemmen.

Begunstigers helpen bij instandhouding
Gastvrije Landgoederen heeft zich tot doel gesteld bekendheid te geven aan de activiteiten van de landgoederen. Met bijdragen van begunstigers kan de vereniging de landgoederen promoten, waardoor de instandhouding gerealiseerd kan worden. Als begunstiger wordt u op de hoogte gesteld van de activiteiten op de landgoederen en van wetenswaardigheden door middel van nieuwsbrieven.

 

gastvrije_landgoederen
www.gastvrijelandgoederen.nl