ECEAT duurzaamheidserkenning

eceat_1001

 

Veel accommodaties in deze gids zijn voorzien van het ECEAT-logo, met de bekende boerenzwaluw. Deze bedrijven voldoen aan de internationale ECEAT kwaliteits- en duurzaamheidscriteria. Zij voldoen aan 30 duurzaamheidscriteria, waaronder:

 

  • Besparing van water en energie, zoveel mogelijk gebruik van ‘groene energie’

  • Beperking van de hoeveelheid afval en scheiding van afvalproducten ten behoeve van de recycleerbaarheid en composteerbaarheid

  • Stimuleren van milieuvriendelijker vormen van vervoer en activiteiten

  • Gebruik van duurzame bouwmaterialen en/of hergebruik van bouwmaterialen

  • Bescherming van de natuurlijke omgeving en oude cultuurlandschappen door landschapsbeheer en -ontwikkeling

  • Landbouwondernemingen moeten een biologisch keurmerk hebben of traditionele, kleinschalige bedrijven zijn die op een duurzame, dier- en gewasvriendelijke wijze hun bedrijf voeren en geen gebruik maken van pesticiden, hormoonvoer en genetisch gemodificeerde producten

  • Ondersteuning van de lokale economie

  • Ondersteuning van de lokale cultuur en bij het behoud van cultuurhistorische erfgoederen

  • Aanbod van (biologische) streekproducten en lokale activiteiten die het milieu niet of zo min mogelijk belasten

 

De criteria worden door ECEAT beoordeeld op basis van een online rapportage met bewijsstukken. Steekproefsgewijs worden de accommodaties door ons bezocht en beoordeeld. Indien u van mening bent dat bepaalde (erkende) accommodaties niet aan bovengenoemde criteria voldoen, horen wij dit graag. Wij zullen dan een en ander nader onderzoeken.