Donateur worden?

Voor uw verblijf op bij ons aangesloten accommodaties worden door de Groene Vakantiegids geen extra kosten in rekening gebracht. Wij zijn afhankelijk van de opbrengst uit de verkoop van de Groene Vakantiegids en van subsidies, donaties en giften. Een trouwe achterban van donateurs helpt de stichting.

Ook ú kunt ons werk financieel ondersteunen. Voor een bedrag vanaf € 20,- per jaar bent u begunstiger. Als donateur kunt u de Groene Vakantiegids bestellen met 15% korting. Als u ECEAT machtigt om de door u opgegeven bijdrage jaarlijks, automatisch en tot wederopzegging van uw rekening te laten afschrijven, ontvangt u eenmalig een Groene Vakantiegids naar keuze cadeau en bij elke volgende bestelling krijgt u 25% korting!

Wat zijn de voordelen van uw donateurschap?
U steunt daarmee dat de Groene Vakantiegids haar activiteiten voort kan zetten. Uw bijdrage wordt besteed aan de werving van nieuwe vakantie-adressen, het onderhoud aan het bestaande netwerk van groene accommodaties en promotionele activiteiten voor alle bij Groene Vakantiegids aangesloten adressen. Met uw bijdrage wordt de website continu geactualiseerd en op basis van de gegevens op deze website worden gidsen gepubliceerd.
U ontvangt berichten waarin we vertellen over het reilen en zeilen van de Groene Vakantiegids en u op de hoogte houden van onze activiteiten.

U kunt uw bijdrage van minimaal €20,- per kalenderjaar overmaken op TRIODOS-bankrekening 198533209 (NL50TRIO0198533209) ten name van ECEAT onder vermelding van ‘donatie’ en uw volledige adresgegevens, of door per email een automatische machtiging aan ons te verstrekken via contact@groenevakantiegids.nl.


Wij gaan er van uit dat u ECEAT met uw bijdrage duurzaam ondersteunt en verlengen uw donateurschap bij machtiging automatisch. Beëindiging ervan kunt u schriftelijk doorgeven via: ECEAT-NL, antwoordnummer 11236, 1000PE Amsterdam of per e-mail aan: contact@groenevakantiegids.nl.

Hartelijk dank voor uw donatie of gift.