Uw ervaringen

De accommodaties in deze gids zijn met zorg geselecteerd en gecontroleerd en voldoen in principe aan alle minimale eisen met betrekking tot sanitaire voorzieningen, comfort, ligging en gastvrijheid. Uw mening over de kwaliteit van de door u bezochte accommodatie is voor ons van groot belang. We nodigen u van harte uit uw ervaringen met ons te delen.

 

Dit kan via het aanklikken van de feedback-knop bij de betreffende accommodatie. Deze informatie gebruiken wij voor de verbetering van de beschrijvingen en het bewaken van de kwaliteit van de accommodaties. Uiteraard gaat het daarbij niet alleen om minder leuke ervaringen: positieve berichten, verbeteringsvoorstellen of vragen die bij u naar aanleiding van uw bezoek zijn gerezen zijn ook van harte welkom. Vakantiefoto’s, die u op de accommodatie genomen heeft, stellen wij bijzonder op prijs.